הקמת ק"ת

קבוצות תצפית בעטלפים >> הקמת ק"ת
מי שיש ברשותו גלאי ומוכן שיצטרפו אליו אנשים נוספים לתצפית, מוזמן לייסד ק"ת חדשה במקום מגוריו. המערכת אינה מכתיבה זמנים, מועדים ואתרים לתצפיות, כך שלמעשה כל שנדרש ממייסד הקבוצה הוא להפגין מעט נחמדות ולחלוק מניסיונו. אל מייסד הקבוצה יועברו כתובותיהם של אנשים שהביעו רצון להצטרף לתצפית וההחלטה את מי לצרף, מתי ולאן יוצאים תהיה בידיו. במערכת מתקבלות פניות רבות גם מאנשים שאינם דוברי עברית, לכן אחד הסעיפים בטופס מתייחס לשפה.

היכן אתה ממוקם? היכן נערכות התצפיות?
האם ביכולתך לשתף פעולה עם חברים דוברי שפות נוספות? ניתן לבחור יותר משפה אחת