לבניניים Pieridae

במשפחה זו למעלה מ 1500 מינים. הכנפיים בד"כ לבנות, צהובות או כתומות ולעיתים הן מלוות בכתמים שחורים, חלקם צבעוניים. השם האנגלי "Butterfly" מקורו, כנראה, באחד ממיני הלבנינים שצבעו היה כצבע החמאה (butter פירושו חמאה). ברוב המינים ישנה דו-פרצופיות זוויגית: במינים הצבעוניים, הזכר צבעוני יותר מהנקבה (כמיני הכתום כנף ולימונית האשחר) ובמינים המנוקדים-מפוספסים, לנקבה כתמים שחורים רבים יותר והרקע הכללי כהה יותר (כלבנין הרכפה ולבנין משויש). למינים רבים הפונדקאים העיקריים שייכים למשפחת המצליבים המכילים חרדל (שהוא רעיל ובכך מגן עליהם). לבוגרים שלשה זוגות רגליים מפותחות.
הביצה חרוטית ומצולעת ולעיתים היא מוטלת בקבוצות. הזחל, בד"כ דקיק וגלילי ומכוסה בשערות קצרות ורכות. הזחלים של רוב המינים הוא ירוק חלק שלעיתים מלווה בפסי אורך בצידי הגוף. הגולם מטיפוס גלמי החגורה, ובד"כ הוא תלוי ומוסווה על עלה או ענף הפונדקאי. לרבים מהמינים ישנה בליטה מחודדת בקצה הקדמי של הגולם המשווה אותם לקוצים.
בישראל כ- 25 מינים.