סיכום סיור פטריות לאזור יהודה ומודיעין 1.1.13

                           ===================================
 
שלא בדומה לאזורים בצפון הארץ - כמות הגשמים היתה מועטה ומאוחרת יותר בהרי יהודה,
והניבה פחות פטריות.
בשדות עשב- היו נרתיקנית דביקה,שהשנה הכמויות הגיעו בארץ לשיאים ונמכרות בשווקי הכפרים הערביים,
כמו במנדא,ב 40 ש'ח לקילו.  
ביערות האורן - אורניה ,סיבית מכמה מינים,משפכנית מכמה מינים,נטופה דורית,דיואית משחירה ועוד.
ביערות מעורבים - חריפית יבשה,פקועה מצויה,פקועה אדמדמה,לבדית פלומתית.טבורית הזית,דרדסית ועוד.
 
התיחסנו הפעם במיוחד לערמות ושאריות ''קצץ'' שקק''ל מכינה לחפוי בנטיעות חדשות {ומכנה זאת 'רסק',
שלדעתי המילה אינה מתאימה} ביערות בית שמש.
מבין פטריות הכובע והעילאיות יש מינים צפציפיים שגדלים רק על קליפות וקצץ של עצים,כל פטריה על
סוג עץ מסוים.הקליפות נירקיבות עם הזמן בעזרת מים ופטריה ,המפרקת את החומרים האורגניים שבה.
 
בחפשנו אחר גמצוצים ,שלא נמצאו הפעם, מצאנו הרבה שרועית אפרכסית,שברירית חרוטית,דרדסית, 
נקבובנית חרפית,כישורית מרושתת-קבוצה בת פרטים רבים,כמו בוקעת מביצים.  מיני פ' עציות
 וגם מקבוצת הקרומיות.
 
הפטריותית
 
.
 
שרועית אפרכסית על קצץ           ב.ג
כישורית מרושתת על קצץ                               ב.ג