פתיחת חורף 4 - 2013

כל שנה - הפתעה אחרת. אוקטובר 2013 מאחורינו, יורה זעום אמנם ירד, אך רק גשמים פזורים וזעירים שלא הרוו את האדמה. תצפיות בודדות נאספו וצולמו בנישות רטובות, בעקר בגינות ודשאים מושקים.התשובה לפונים בשאלה - הכיצד? אין לשכוח את העובדה שה'פטריה' היא לא רק הרגל והכובע אלא כל מערכת הקורים בתוך הקרקע או בתוך חלקי עץ מת,החיה וקיימת  ,רדומה או ערה, הנקראת תפטיר.
לכל מין של תפטיר דרושים תנאים מאוד ספציפיים משלו כדי לפתח גוף-פרי /גוף רביה .מספיקה רטיבות טובה אחת ויעלה 'כובע' למעל פני השטח.
זכור לנו מספורי הסבתות -''היכן שמשתין כלב - תצמח פטריה '',אולי ההסבר הנ'ל מתאים לסיפור?
נתקבלו גם תצפיות ותמונות מקבוצה אחרת,בעקר מגנים ופרדסים מושקים,פטריות קשות ושטוחות. 'פטריות מדף' הצומחות על גזעים התעוררו בשכבתן החיצונית ומצמיחות עוד שכבה רעננה על גבי השכבה הזקנה,וכך ה'מדף' הולך וגדל עם השנים.
יש סכוי רב שהפסדנו העונה את הנציגות של מיני הגושיות,הנחשבות עפ'ר כראשונות. נתפלל לגשם בהמשך......

הפטריותית -11.2013


פטריה בהוקית
בהוקית       © Gilbert B

פטריה גושית השטן
גושית השטן             © עירית ק.