רפרפיים Sphingidae

משפחה המונה כאלף מינים הנפוצים בכל העולם, בעיקר באיזורים הטרופיים. הפרפרים בד"כ גדולים ומגיעים עד לכ- 170 מ"מ. במשפחה זו הכנפיים צרות וארוכות וגוף גדול, דבר המחייב אותם להניע את כנפיהם בתנועות רפרוף חדות ומכאן שמם. שם המשפחה בלועזית Sphingidae מקורו בצורת הזחל העומד כספינקס. הם מעופפים מהירים היכולים לעוף במהירות של עד 50 קמ"ש ומכאן שמם האנגלי Hawk moth (עש הנץ). הם יכולים למצוץ צוף תוך כדי רפרוף בכנפיים. לרובם חדק מציצה ארוך מאד המאפשר להם למצוץ צוף מפרחים בעלי צינור ארוך (כיערה), וחלק מהפרחים תלוי ברפרפים להאבקתם. הכנף הקדמית מחוברת לאחורית באמצעות דרבן וכך כנפיהם מתחברות ל"כנף אחת גדולה" בזמן התעופה. הגוף בד"כ מחודד בקצהו וקצה המחוש דק וכפוף. רוב המינים פעילים בלילה אך חלקם עבר לפעילות של שעות הדמדומים ואפילו לפעילות יומית (רפרף הדבקה). בישראל כל המינים מקימים מספר דורות בשנה, החל באביב ועד הקיץ המאוחר.
הנקבה מטילה ביצים גדולות וסגלגלות, בד"כ ביחידות על צמחי הפונדק. מהביצה בוקע זחל צר וארוך הגדל במהירות. זחלי הרפרפים קרחים, גדולים ומגושמים ובעלי "קרן" בקצה גופם. לזחלים של מינים רבים יש "עיניים" בולטות על גופם. במינים רבים, לזחלים מספר מופעים. הזחל מתגלם בתוך עריסה של קורים שהוא בונה בין עלים או בתוך האדמה. הגולם חנוט וגדול ובהרבה מקרים בעל קוץ בקצהו.
בארץ כ 20 מינים, חלקם נדירים ונצפו בישראל פעמים ספורות בלבד.

 

רפרף הדבקה
Macroglossum stellatarum

רפרף הגפן
Theretra alecto

רפרף ההרדוף
Daphnis nerii

רפרף גולגולת המת
Acherontia atropos

רפרף הדבקה Macroglossum stellatarum
רפרף הגפן Theretra alecto
רפרף ההרדוף Daphnis nerii
רפרף גולגולת המת Acherontia atropos

 

רפרף החבלבל
Agrius convolvuli

רפרף משורטט
Hyles livornica

רפרף החלבלוב
Hyles conspicua

  רפרף החבלבל רפרף משורטט רפרף החלבלוב Hyles euphorbiae