יונק לזיהוי

צולם לאחרונה בנגב הצפון מערבי כאשר במקרה זה, המיקום המדויק לא מסייע בהגדרה. האם ניתן לזהות את המין?

Forum Tags: