זיהוי עטלף, 08/10/2016

במהלך תצפיות עטלפים בסביבות יישובים בעמק החולה, הוקלט (אך לא נצפה) עטלף שטרם זוהה. בשונה ממרבית העטלפים שנצפו והוקלטו בסביבה השבוע, לקריאות אין מבנה FM מובהק. ההנחה היא כי ייתכן והדבר יאפשר לזהות את המין, שכן נראה שאלו קריאות יוצאות דופן: הן ארוכות, בתדירות נמוכה, ומשתרעות על פני טווח תדרים צר.


תמונה מס' 1: זיהוי עטלף

העטלף הוקלט בשטח בוסתן, שבו זוהו והוקלטו המינים הבאים:
אשף מצוי (Tadarida teniotis)
פרסף גמדי (Rhinolophus hipposideros)
עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhlii)
עטלפון אירופי (Pipistrellus pipistrellus)
וכן הוקלט מין בסוג נישפון (Myotis sp)

העטלף הוקלט גם ב-FS:


תמונה מס' 2: זיהוי עטלף

עזרה בזיהוי העטלף תתקבל בשמחה ובתודה

Section: 
Section1

תגובות

בהתייחס למידע שיש ברשותנו על קולות רמשן - נראה שהקריאות האלו גבוהות מדי.
לגבי אשמן - אין לנו מספיק מידע

 I Don't Want to Belong to Any Club That Will Accept Me as a Member" (Groucho Marx)"