ארבע קו מובהק, 18/11/2015

לאחרונה התקבלו במערכת דיווחי תצפיות בארבע קו מובהק (Psammophis schokari), שהוא מבין השכיחים שבנחשי האזור. למין תפוצה רחבה מאוד, המשתרעת על פני שטחים נרחבים ומגוונים בחצי האי ערב, צפון אפריקה, המזרח התיכון ואסיה. זהו נחש פעיל יום, המצוי במגוון בתי גידול ובעיקר בכאלה העשירים בקרקעות קלות: זהו נחש שוכן קרקע זריז ביותר בעל חוש ראייה מפותח, אשר לעתים קרובות נראה מזדקף גבוה מעל פני הקרקע וצופה על סביבתו.

ארבע קו מובהק, Psammophis schokari
ארבע קו מובהק, Psammophis schokari. מזדקף וצופה אל סביבתו  © איל ונונו

כפי שניתן לצפות ממין המצוי במגוון כה רחב של בתי גידול, הוא בעל מגוון מופעים: יש פרטים בעלי דגם פסים צבעוני ברור, ויש פרטים שהופעתם הכללית בהירה ואחידה יותר. הפרט בתצלום שלעיל נצפה בחולות הנגב המערבי - דגם הפסים שעל פני הגב מטושטש מאוד, בעוד שלעומתו דגם הגחון בולט. הפרט בתצלום התחתון צולם באזור מישור החוף, ומראה דגם מפוספס ניגודי. הקשר שבין המופעים השונים לסביבת החיים נחקר בישראל (Shacham, 2004).

ארבע קו מובהק, Psammophis schokari
ארבע קו מובהק, Psammophis schokari. פרט בעל דגם פסים בולט, ניגודי.   © איל ונונו


מקורות
אמתי, פ. ובוסקילה, ע. (2001) מדריך לזוחלים ודוחיים בישראל, הוצאת כתר.
ורנר, יהודה ל. (1995) מדריך לזוחלי ארצנו. הוצאת יפה נוף, רשות שמורות הטבע

Shacham, B. 2004. Polymorphism in the schokari sand snake (Psammophis schokari) in the coastal sand dunes of Israel. Unpubl. M.S. thesis, The Hebrew University of Jerusalem.