אשמן גדול

אשמן גדול (Taphozous nudiventris) הוא מהגדולים שבעטלפי ישראל. אורך גופו של האשמן הוא כ-8 ס"מ - בכך כלול הזנב שאורכו כ-3.5 ס"מ - ומשקלו כ-30 גר'. שמו האנגלי של המין, וכן שמו המדעי, מתייחסים לאחת מתכונותיו הבולטות ביותר במבט: חלקו התחתון של הגב (vente) ערום (nudu) משיער, ומכאן nudiventris.

אשמן גדול  Taphozous nudiventris
אשמן גדולTaphozous nudiventris.  לצפיר צורה מעוגלת  © עזרא חדד

למין תפוצה רחבה, המשתרעת על פני אזורים צחיחים וצחיחים למחצה בין המזרח התיכון לדרום מזרח אסיה, וכן הוא מצוי בצפון, מרכז ומזרח אפריקה, בערב, תימן ועוד. בארצות רבות בהן הוא מצוי הוא מוכר כמין עמיד למדיי, ועל פי IUCN הסטטוס הכללי של המין הוא Least Concern. אין מידע רב ועדכני על המין בישראל, אך הוא נצפה לעתים באתרים מפתיעים: במישור החןף, במרכז הארץ ובאזור השפלה. עם זאת, לא מוכרות מושבות אשמנים באזור וייתכן שהוא מגיע אליו מאתרי משכן מרוחקים.

אשמן גדול    Taphozous nudiventris
אשמן גדול    Taphozous nudiventris                      © אסף צוער

מקורות
מנדלסון ה. ויום- טוב, י.,(1987 החי והצומח של ארץ ישראל, כרך 7, יונקים. החברה להגנת הטבע ומשרד הביטחון, ההוצאה לאור.
שלמון, ב.)1993(, מדריך היונקים בישראל וסימני השדה לנוכחותם. כתר, הוצאה לאור