בוקעת מביצה ולא צפור אלא פינית וכישורית

משפ' הפיניתיים -Phallaceae,  שייכת לפ' הכרס - Gasteromycetes, כוללת סוגים בעלי תופעה מעניינת בה הפטרייה "בוקעת" מ''ביצה''.

פינית מבאישה Phallus impodicus       ו כישורית מרושתת .udinosusColus hir

בשלב ראשוני מתפתחת מהתפטיר מעין ביצה או כדור ג'לטיני לבן מתחת לפני הקרקע, בעל פתילים הנראים כשורשים. תוך זמן קצר נבקעת הביצה ועולה מעין עמוד ובקצהו חרוט עם שקעים .

בפינית העמוד נראה כרגל גבוהה ובכישורית עולים מספר זרועות אדומות. החלק העליון עשוי משקעים וגומות ובתוכם בעת ההבשלה מתפתחים הנבגים הטבולים בריר כהה שריחו מצחין מאוד. הריח נועד למשוך חרקים שידאגו להפצת המין. בסוג פינית יש בארץ מין נוסף - פינית ורדה -Phallus hadriani.

השמות נקבעו על פי הצורה האופיינית לפטריות אלה .

הפטריותית ,

פינית מבאישה
פינית מבאישה © יורם ג

כישורית מרושתת
כישורית מרושתת © ב.ג


ביצי פינית
ביצי פינית © ב.ג