דיווחים ותצפיות

דיווחים ועדכונים אחרונים במערכת:
תן זהוב (Canis aureus)
קרפדה ירוקה Bufo viridis
דורבן מצוי (Hystrix indica)
שועל מצוי Vulpes vulpes
שועל צוקים (Vulpes cana)
עין חתול אפור (Telescopus hoogstraali)
גירית מצויה Meles meles 
קיפוד מצוי (Erinaceus concolor)
חנק Eryx jaculus
עטלפון לבן שוליים Pipistrellus kuhlii
צפע מצוי Daboia palaestinae
צפעון שחור Atractaspis engaddensis
יזנוב גדול (Rhinopoma microphyllum)
קרפדה ירוקה (Bufo viridis)
צפע מצוי (Daboia palaestinae)
צפע חרמון (Montivipera bornmuelleri)
עין חתול אדמדם (Telescopus dhara)
כרכן חלק (Zamenis hohenackeri
צפעון שחור (Atractaspis engaddensis
צפע מצוי (Daboia palaestinae)
תלום קשקשים מצוי Malpolon monspessulanus
גירית מצויה Meles meles - Ran Kagan
קיפוד מדבר Paraechinus aethiopicus
אפלול מצוי Eptesicus serotinus
כחליל האספסת Leptotes pirithous
צב יבשה מצויTestudo graeca
כרכן חלק (Zamenis hohenackeri
דורבן מצוי (Hystrix indica)
כח אפור (Varanus griseus)
עטלפון לבן שוליים Pipistrellus kuhlii
מריון מצוי (Meriones tristrami)
שממית חרמון Cyrtopodion amictopholis
חנק (Eryx jaculus)
קרפדה ירוקה Bufo viridis
נחש מים tuvik Natrix tessellata 
עטלפון לבן שוליים Pipistrellus kuhlii
פסמון Psammomys obesus
 

תצפיות! כבר שלחת דיווח היום? 
לפיכך התפזרנו בשדה - וואטסאפ, אפליקציה, אתר - כל הדרכים כשרות!
דיווח בהודעת וואטסאפ פרטית: דיווח!
קבוצת וואטסאפ דיווחים ותצפיות: הצטרפות!
ראו מדריך לשימוש בוואטסאפ.
האפליקציה והטופס פועלים במקביל. כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג דומים.

עמותת מן השדה

עדכונים שוטפים באתר:

 • תנים באזור הרצליה - צולמו באמצעות מצלמת שביל
 • צב יבשה מצוי - תצפית
 • נחושית עינונית - נצפתה ברמת בקע (Yuriy F)
 • צבוע מפוספס Hyaena hyaena פרטים
 • תקציר תצפיות מאי 2019 
 • לכבוד הקיץ - הגרלת פנס UV
 • מצלמות שדהרוצה לדעת מי מתגנב לחצר ונהנה מהאוכל של החתול? האם הילד של השכנים נכנס לכם למרפסת בלילה? גם אנחנו!  עמותת מן השדה מזמינה אותך להציב מצלמה בחצר, ולבדוק מה מתרחש בזמן שישנת.
 • גלאי עטלפים - דגם חדש מבית anabat
 • אין שכל יש דאגות הרעיון המבריק של לכידת הצבועה ממודיעין והרחקתה אל הנגב זכה לפרסום במדור אשׂי"ד.
 • גירית דבש (Mellivora capensis): סימני פעילות של גירית דבש נמצאו בשלושה אתרים בנגב ובשפלה (תקציר), ולראשונה מזה שנים רבות - סימני פעילות נמצאו בדרום הערבה. הממצאים האחרונים המתייחסים למין יסוכמו ברשימה מיוחדת לו, הנמצאת בשלבי הכנה. 
 • מפת תצפיות אישית - הנתונים האישיים מוצגים כעת גם על גבי מפה נפרדת, וכפי שהיה - זמינים לייצוא כגליון נתונים. יישומון (אפליקציה בשפת הרחוב) אנדרואיד הופך את הדיווח למהיר ופשוט עוד יותר.
 • צפע מזרחי (Macrovipera lebetina) - המין שב ונצפה באזורנו בשנים האחרונות, בתחומי הארץ - כרגע ידועות לנו שתי תצפיות בהן זוהה המין. בקרוב תפורסם סקירה המסכמת את עיקרי הממצאים שנאספו בינתיים (יפורסמו כאן).
 • עטלפים
  במסגרת ההאזנות לאשפים נצפים מיני עטלפים נוספים במרכז הארץ: חלקם כלל לא היו מוכרים מהאזור, בקרוב נפרסם כאן את עיקרי הממצאים. כאמור, כמה מתצלומי המסך אשר שותפו כאן ובקבוצת ביואקוסטיקה לאחרונה ,קיבלו חוות דעת מפתיעות מפי חובבי עטלפים ואנשי מקצוע מחו"ל - נמתין לפרסום סקירה מקיפה בנושא. בינתיים, מוזמנים לעיין ברשימה בנושא עטלפים אשר הוקלטו בצפון הארץ.
 • אשף מצוי (Tadarida teniotis)
  מיזם האשפים: אנחנו מתאמים את זמני ההאזנה לאשפים באמצעות הודעת טקסט, אשר תישלח אחת לשבוע - מוזמנים להירשם!
 • תצפיות עטלפים
  בכוונה לעודד משתמשים לערוך תצפיות עטלפים, עמותת מן השדה תאפשר למשתמשי המערכת לשאול גלאי CDB401 לצורך התנסות. מי שמעוניין בכך מוזמן ליצור קשר לצורך הזמנה והשאלת מכשיר (מהם גלאי X01?גלאי CE30104).

צב יבשה מצוי, Testudo graeca
צב יבשה מצויTestudo graeca. רחובות, 27/07/2019       © נטע א.

במפה המצורפת דיווחי דריסה נבחרים (לצפייה במסך טלפון נייד):

 

בהמשך לסיכומי 2018
בדף הפייסבוק של העמותה נוספו תגובות מיותרות לנושא השפנים, ולכן נבהיר:
א. אין פה שום טעות (יש ים של טעויות, אבל לא שלנו...): הציטוטים המוזכרים אומתו מול המשרד להגנת הסביבה ועודם מפורסמים בו.
ב. למחדל הזה שותפים ונושאים (לכאורה) באחריות ארגוני שמירת טבע בארץ: מומלץ לנציגיהם לא לצאת בהצהרות מגוחכות (ובהאשמות), אלא לשתוק (גם לא להקליד) ולהפיק לקחים. עסוקים מדי? במהלך העברת הצבועה ממודיעין אל הנגב (רעיון מבריק שמצדיק את החגיגה התקשורתית) בוודאי יתפנה לכך זמן.
יש לציין כי בניגוד להלך הרוח המשתקף ברשתות החברתיות, לרשות הטבע מגיעים דווקא שבחים על הטיפול בנושא זה, אם כי בסיכומו של דבר החובבנות והחובבנים רשמו ניצחון מוחץ: מסיבת אשׂי"ד!


עקבות צבוע מפוספסHyaena hyaena באזור מצפה רמון, 05/02/2019          מן השדה ©   

 


Echo Meter Touch

meyuchas

תצפיות ותקצירים  >>>

זעמן שחור Dolichophis jugularis