דיווחי וואטסאפ

כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג לפני שהוא מפורסם (במערכת המידע). הוא מוצג במפה האישית (התצפיות שלי), וזמין לייצוא כקובץ נתונים. המידע מועבר לבסוף לדף האישי, ללא תלות באופן הדיווח, ולכן כדאי להכיר את האפשרויות השונות כדי לבחור בכל תצפית את הדרך האופטימלית. קו הדיווחים המאובטח של העמותה בוואטסאפ יעבור במהלך הימים הקרובים מספר שינויים, במטרה להרחיב את אפשרויות עיבוד המידע המתקבל. למרות פיתוח היישומונים החדשים, הרי שיש מספר עקרונות מנחים שלא משתנים, הראשון שבהם: בקרה וסיווג לכלל הדיווחים במערכת. גם במקרה שהדיווח כולל מידע רגיש שאין ברצונך לחשוף ולפרסם ברבים, הרי שניתן להשתמש בוואטסאפ: במקום לשלוח הודעה במסגרת קבוצה, ניתן לשלוח הודעה פרטית לעמותת מן השדה:

וואטסאפ תצפיות מן השדה
דיווח בהודעת וואטסאפ פרטית
דיווח במסגרת קבוצה

תצפיות מן השדה

.

 

...וכן, דיווחים כוללים נתוני מיקום מדויקים: מדוע?

Section: 
Section1