הוועידה השנתית למדע וסביבה

הפורום המרכזי הגדול ביותר בישראל של הקהילה האקדמית והמקצועית בתחומי המחקר והסביבה, יתכנס במסגרת הוועידה השנתית במרכז הבינתחומי בהרצליה. הוועידה תתקיים במרכז הבינתחומי בהרצליה, בתאריכים 10-11 ביולי 2017. מטעם עמותת מן השדה יציג איל עבודה בנושא הנגשת נתוני נוכחות של תצפיות לצורכי ממשק ומחקר, במסגרת מושב בנושא חינוך והתנהגות סביבתית: ראו לוח זמנים באתר הוועידה (ISEES).

למעשה, מי שפעיל ומעורב במערכת לא ימצא בהרצאה חידושים של ממש בהתייחס למן השדה: הרי אנו מיישמים הלכה למעשה את הממצאים באופן פיתוח המערכת וחווית המשתמש. עם זאת, עיון בלוח הזמנים של הוועידה מלמד כי צפויות הרצאות רבות ומרתקות במגוון נושאים, ולכן מצאנו לנכון להמליץ לכולם להשתתף בוועידה, המספקת הזדמנויות לימוד נדירות ויוצאות דופן. פרטים והרשמה באתר האגודה הישראלית לאקולוגיה: ISEES

Section: 
Section5