הסוג כומתית - Galerina

צילום מוצלח של חובב עם יד מאומנת,גילה לנו פטריה קטנטונת בין טחבים ביער מנשהבעבר שויכה לסוג קשקשנית. הסוג ידוע לשימצה בגלל הרעילות הפוגעת בכבד ובכליות וללא טיפול מהיר נגרם מוות.מזל שהגודל אינו מפתה לקטוף על מנת לאכול .

בארץ ידועים שני מינים בסוג, כ.חלולת- רגל וכ. טחבית. צבע הכובע כקינמון וצורתו כיפתית. המין שבתמונה נראה עם רגל מקושטת בפספוס בהיר לאורכה .
בית הגידול, ע"פ הספרות, הוא שטח ביצתי עם כבול וטחבים, מה שאצלנו לא מצוי ביותר. 

*מחובתנו לציין - פרט זה טרם נבדק במעבדה,כדי לקבוע זהוי מין - יש לבדוק במעבדה נבגים ורקמות.

הפטריותית

כומתית ביצנית
כומתית ,צילם  יהודה מרטה 12.2.11