התצפיות שלי

ניתן לצפות ברשימת הדיווחים האישית גם על גבי מפה!
כדי לעשות זאת, יש ללחוץ על קישור "חיבור - הרשמה", בו יש להקליד שם משתמש וסיסמה. אם אין ברשותך חשבון - קדימה להירשם!
בדף האישי, מופיע כפתור "התצפיות שלי" (תמונה 1).


תמונה 1: כפתור "התצפיות שלי"

בראש דף "התצפיות שלי" מופיעה המפה (תמונה 2), ומתחתיה רשימת הדיווחים בטבלה (הנתונים זמינים לייצוא בפורמט xls.).


תמונה 2: "התצפיות שלי": לפתיחת המפה במסך מלא יש ללחוץ על הפתור המסומן

בתצוגת המפה החדשה מופיעות רק התצפיות האישיות. בלחיצה על סמן המיקום מופיעים הפרטים הבסיסיים: שם המין ונתוני הזמן. אם כלולה בתצפית תמונה, היא תופיע בתצורה מוקטנת בחלונית המידע. בלחיצה על כותרת התצפית (המסומנת בצהוב בתמונה המצורפת) נפתח דף ובו הפירוט המלא.


תמונה 3: בלחיצה על כותרת התצפית נפתח דף ובו הפירוט המלא של פרטי הדיווח.

כמובן שבמקביל לעדכון המפות האישיות, המפות הכלליות מעודכנות באופן רציף.

Section: 
Section1