זיהוי עטלף, 06/08/2016

תצפיות עטלפים נקלטות במערכת מדי יום. לאחרונה החלה העמותה לסייע לצופים באמצעות השאלת גלאי עטלפים, ואנו מציעים למי שמעוניין להכיר את מיני העטלפים בסביבתו ליצור קשר עם צוות המערכת (באמצעות האתר או דף הפייסבוק). ההתחייבות לשתף במערכת את הממצאים נועדה, בין היתר, לאפשר להשתמש בנתונים לאחר העברתם את תהליכי המיון והבקרה הנהוגים בעמותה. במהלך השבועיים האחרונים נצפו והוקלטו עטלפים באזור השפלה, בהם העטלף הבא שעודו ממתין לזיהוי. מצורפים צילומי מסך מתוכנת אנאלוק  (ZC ו-FS) - לאיזה מין הנצפה בשפלה קריאות FM בתדירויות אלו?

זיהוי עטלף
זיהוי עטלף - ZC
 

זיהוי עטלף
זיהוי עטלף - FS. בצד שמאל נראות קריאות עטלפון לבן שוליים, הנראות בבירור בתחילת הרצף (לא נראות בתמונה)

האם ניתן לזהות את מין העטלף?

Section: 
Section1