זיהוי עטלפים, 08/16

מצורפות שתי תמונות, בהן נראות קריאות עטלפים אשר הוקלטו לאחרונה באזור שפלת יהודה:
הם ניתן לזהות את המינים?

זיהוי עטלף
תמונה 1: זיהוי עטלף

 

זיהוי עטלף
תמונה 2: זיהוי עטלף