זיהוי שפירית, 27/05/2020

מצורף תצלום של שפירית ב.מ:
נצפתה בכפר סירקין (אזור פתח תקווה).

זיהוי שפירית
שפיריאי ב.מ. כפר סירקין, 16/05/20.      © Nufar Azulay

Section: 
Section2