חרדון מצוי

חרדון מצוי דרומי / חרדון מצוי צפוני

קיימים מספר הבדלים ניכרים לעין בין החרדון המצוי המוכר מדרום ישראל, לבין החרדון המצוי הנצפה בצפון הארץ, ומקובל להתייחס אליהם כאל תתי מין שונים.
אחד ההבדלים המובהקים בין החרדונים הוא האורך היחסי של אצבעות הרגליים האחוריות, שבתת המין הדרומי אינו עולה על אורך השוק. בשל תכוונה זו, הוא מכונה בפי מכריו חרדון מצוי קצר אצבע. בנוסף, קיימים הבדלים נוספים בתכונות קשקשים אחרות, אך לא כאלו המספקות להכרתם כמינים נפרדים.
לאחרונה אנחנו זוכים לקבל מיעקב רזניק דיווחים מצולמים מהנגב המערבי מאזור צאלים, הידוע כאזור בו מופיעות מעין צורות מעבר בין תתי המינים. מעניין לשים לב לחרדונים שצילם יעקב:
בכמה מהצילומים נראים פרטים הדומים לחרדונים המצויים מצפון ישראל מבחינת הצבע הכללי, אך מבחינת אורך האצבע – לפרטים הדרומיים.
בהזדמנות, נשתדל לפרסם כאן סקירה מצולמת וללמוד את ההבדלים בין החרדונים, עד אז:
כולם מוזמנים לבחון את החרדונים שצילם עומר גולן יואל ברחובות ולנסות לשייך אותם לתת המין הדרומי / צפוני.


חרדון מצוי (Stellagama stellio), צאלים יעקב רזניק ©
 

חרדון מצוי (Stellagama stellio), צאלים   יעקב רזניק ©

חרדון מצוי (Stellagama stellio), עמק החולה   איל ונונו ©

בביקור קצר בדף המין באתר ARKive ניתן להתרשם ממגוון הצורות והצבעים, בהם מופיע המין באזורים שונים בתחום תפוצתו