כמהין ופטריות במקורות היהודיים

לחוקי היהדות קיימת בעיה בנושא נתינת מעשר של כמהין וכן נושא הברכה לפני האכילה. וזאת מדוע?
את הכמהה אין זורעים, גדלה מתחת לפני הקרקע ואינה 'יונקת' מזונה כצמח, אלא סופגת בשיטת הפיעפוע.פרשנים וספרים שונים- כתבו דעות והסברים מתוך ידיעה של דרך החיים המיוחדת, השונה מבע'ח וצמחים המהווים את מזוננו.
כתוב בגמרא, בברכות, על שמואל שאכל כמהין, כנראה ידע לזהות מין זה.
חז'ל כתבו במשנה את המושג 'כמהין ופטריות' הנבדלים זה מזה וב'ברכות' נאמר ''מברכים עליהן שהכל משום שאינם יונקים מהארץ" אלא "נבראים משומן הארץ", שהוא מפורש -'אינו  חלק מהקרקע'.
אם כך - מה דינן של פטריות הגדלות על עץ ולא מתחת לקרקע? השוו לטפיל אחר ששמו כשות ועליו מברכים "בורא פרי האדמה", אך לא כך בפטריות.
 
הפטריותית.
 
.
כמההת השמשון בנגב,לבנה וחומה.ב.ג.