לא דפים ולא ספוג אלא נקבים מצולעים מלמטה

על זרדים או חלקי עץ יבשים מחוברת חזק פיטריונת קשה ובלתי אפשרי לנתק בנקל את הרגל מהמצע. אינה בולטת ונראית כמוסווית בגוון העץ והקרקע.
נקבובנית חרפית  - Polyporus brumalis
שייכת למשפ' נקבובניתיים, מסדרת הפטריות העציות . לנקבובנית ,מצדה התחתון,נקבים מצולעים שלא כמו נקבי האורניה או הגושית, בהן פתחי הצינורות נראים כנקבים מעוגלים .
מוכרות לנו פטריות מדף קשות כמו הדורית או מדפית , בנות אותה משפחה,עם תכונות דומות. הן ספרופיטיות
כלומר-ניזונות מחומרים אורגניים נרקבים .
 

הפטריותית. 


נקבובנית חורפית © אראלה ה


נקבובנית חורפית © אראלה ה