לא, זאת לא

בידיעות אחרונות פורסמה (ביום 27/12/17) כתבה בעניין נמרים, אשר במרכזה תמונה של עקבה אשר נחשדה כעקבת נמר. מבלי להתייחס לכל ההערות והתגובות לכתבה, נבהיר: זאת לא עקבה של נמר. לא חשדות, לא ספקות ולא כלום. אין מה לוודא בבדיקה בשטח, ולא צריך להמציא סימנים - זאת אפילו לא עקבה של חתול. אני מתייחס רק לעקבה הנראית בתצלום שבכתבה, אשר כלל לא שייכת לבעלי חיים ממשפחת החתוליים אלא לכלב.  אתמול ביקשתי שלא לפרסם את העניין באתר העמותה, אף מאחר והדברים זכו לפרסום באמצעי התקשורת - אני מפרסם כאן תגובה בשם מן השדה. איל

Section: 
Section1