מצילת הגבעול - Cyathus olla

המתבונן מטה בעינים פקוחות, על היצורים הקטנים שבטבע , יגלה בעונת החורף 'פעמונים' קטנים המופיעים על ענפים נרקבים על פני קרקע היער,או  בתוך עציצים שבביתנו.

בתוך כל 'פעמון' גדלים כדורים קטנטנים הנראים כביצים בתוך ''קן של צפור'',ולכן הכנוי .
 הפטרייה שייכת לסדרת הקניתאים -Nidulariales שבפט' הכרס - Gasteromycetes. גוף הרבייה צמוד לקליפות עץ או לכל חומר אורגני מת , כולל הכבול הקנוי, בו מגדלים צמחי-בית שונים .
המצילה גדלה בקבוצות ללא רגל ,ה'ביצים' צמודות לדופן ה'פעמון' .אלו מנבגים, בתוכם מתפתחים הנבגים.פיזורם נעשה ע'י טיפות הגשם המקפיצות אותם החוצה .
 

מצילת הגבעול - Cyathus olla
מצילת הגבעול - Cyathus olla

מצילה מקרוב - אמנון בוימל