נוצנית שטוחת רגל Platycnemis dealbata

נוצנית שטוחת רגל
נוצנית שטוחת רגל Platycnemis dealbata. מזכרת בתיה, 21/07/2020. © eyalv

נוצנית שטוחת רגל Platycnemis dealbata
נוצנית שטוחת רגל Platycnemis dealbata. נחל עקרון (מזכרת בתיה), 20/04/2021. © eyalv