נישפון מצוי

נישפון מצוי קרוב במימדיו לנישפון גדול, ומכאן גם נובע הקושי בהתייחסות למידע מהעבר לגבי שני המינים. המין מצוי בסכנת הכחדה חמורה בישראל. המין ידוע מאתרים בודדים בלבד בצפון הארץ, בהם עשרות בודדות, ונצפה גם בחרמון. בעבר היה מצוי בהרבה, כפי שמעיד שמו, והוא לכן מוזכר במקורותינו כנפוץ מבני סוגו.

קולות:
תדירות: 32-33 (32-140) kh
הקלטות והיסטוגרמות בדף נישפון מצוי בספרית הקולות