נישפון משופם

נישפון משופם הוא מין חדש יחסית לרשימת עטלפי ישראל. המין התגלה במסגרת סקר עטלפים שערך ד"ר בני שלמון באתר החרמון, בשנת 1994. ישראל נמצאת בשולי התפוצה העולמית של המין, מלבד בחרמון הוא אותר באתרים ספורים בצפון הארץ.

נישפון משופם
נישפון משופם, Myotis mystacinus. קטן יחסית לבני סוגו   © אסף צוער

מידע נוסף:
נישפון משופם  Myotis mystacinus באתר eurobats.org

תמונות באתר ARKive
ARKive image - Whiskered bat