נישפוניים Vespertilionidae

משפחת הנישפוניים (Vespertilionidae) היא משפחת העטלפים הגדולה ביותר בעולם: כשליש מכלל מיני העטלפים, ולמעלה ממחצית המינים המצויים בישראל, שייכים למשפחה זו המונה למעלה מ-400 מינים, המשתייכים ל-48 סוגים. זו משפחה מגוונת ביותר, אשר למרות התווית 'עטלפי חרקים' שדבקה בהם, לכמה מבניה תפריט מגוון יותר (נישפון גדות, למשל). בארץ, הסוגים העשירים ביותר במינים הם הסוג נישפון (Myotis) ועטלפון ( (Pipistrellus. כמה עדכונים אחרונים המתייחסים לסוג כנפן ואוזנן עודם חסרים בדפי המינים.

רמשן לילי, Nyctalus noctula
רמשן ליליNyctalus noctula. עטלף נדיר המוכר בכמה אתרים בישראל, בעיקר בצפון הארץ   © עמרם צברי

לעיון בדפי המינים, ניתן להשתמש בתפריט הנפתח או בקישורים הבאים:

נישפון פגום אוזן - שוכן במערות עמוקות ולחות בחבל הים תיכוני
נישפון דק אוזן - שוכן מערות ובחללים טבעיים ומלאכותיים
נישפון גדות - עטלף חרקים השוכן במערות עמוקות ולחות בחבל הים תיכוני
נישפון גדול - מצוי בסכנת הכחדה חמורה
נישפון מצוי - מצוי בסכנת הכחדה חמורה
נישפון משופם - מין שנתגלה לראשונה בישראל, בחרמון, ב-1994.
אפלול מצוי - נדיר בצפון הארץ
אפלול נגב - מין פליארקטי, מצוי לאורך הבקע ובנגב.
עטלפון לבן שוליים - שכיח ביותר ביישובי אדם, ייתכן שאף דוחק מינים אחרים
עטלפון אירופי - מין עטלף קטן, בישראל גבול התפוצה הדרומי של המין
עטלפון סאבי - נדיר בצפון הארץ
עטלפון אריאל - בישראל נמצא פרט אחד בלבד, מעמדו הסיסטמטי מוטל בספק
עטלפון בודנהיימר - מצוי לאורך הבקע, חודר גם לנגב
עטלפון ריפל - ישראל מהווה את גבול התפוצה הצפוני של המין
אודנן - מצוי בנגב, במדבר יהודה ובערבה
אוזנן - מין מדברי, ייתכן שבישראל שני מינים
כנפן - האם היה נפוץ בישראל בשנות ה-40? מצוי בסכנת הכחדה
בלומף שחור - מין מדברי נדיר
רמשן לילי - מעופף גבוה ומהיר, נדיר בצפון הארץ