נסקנית ערפילית Selyiothemis Nigra

שם אנגלי:  Black Pannant

ככל בני משפחת הטיסניתיים, גם הזכר של הנסקנית הערפילית נוטה לעמוד במקום בולט שעות ארוכות, בד"כ באותה נקודת תצפית שאליה יחזור גם אם יופרע. בעמדו כך הוא ממתין לנקבה שתעבור בנחלתו.

גודל:  קטנה ( 3-4 ס"מ).
בית גידול:  מים עומדים רדודים

תפוצה: מדרום אירופה וצפון אפריקה דרך המזרח התיכון ועד למרכז אסיה

עונה:  תחילת יוני-תחילת אוגוסט (ע"פ נתונים מטורקיה).

בישראל מקיימת אוכלוסייה לא גדולה בצפון הארץ. 

סימני זיהוי:
זכר-  החזה והבטן שחורים. התוספתנים שחורים
הפטורסטיגמה צהובה ותחומה בשחור למעלה ולמטה. אין כתמים בבסיס הכנף.
הפנים לבנות.

הצעירים דומים לנקבות.

נקבה- כל גופה חום-חולי. בבטן יש סימון שחור נרחב.
הפרקים השמיני והתשיעי של הבטן שחורים לחלוטין.
אין כתמים בבסיס הכנף.

מינים דומים:
זכר-  דומה מאוד לזכר של המצנחית השחורה.
נקבה- כמעט כל נקבות משפחת הטיסניתיים דומות מאוד ויש לשים לב לפרטים כדי להבחין ביניהן.

נסקנית ערפילית Selyiothemis Nigra
נסקנית ערפילית Selyiothemis Nigra - זכר  © עירד סולניק