עוד דיווחים

מבין הדיווחים של נטע א מאזור רחובות ורמלה, מספר פרפרים - נשמח לקבל אישור לזיהוי.

תמונה מספר 1:

זיהוי פרפר: תמונה מספר 1
זיהוי פרפר: תמונה מספר 1 

תמונה מספר 2:

​זיהוי פרפר
זיהוי פרפר: תמונה מספר 2 

תצפיות! כבר שלחת דיווח היום
וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות 

Section: 
Section1