פרופ' היינריך מנדלסון

השבוע חל יום הולדתו של פרופ' היינריך מנדלסון (30/10/1910), מאבות הזואולוגיה ושמירת הטבע בישראל.

דברים לזכרו פרופסור מנדלסון ז"ל, שכתבה הגב' ראומה ויצמן, ניתן לקרוא בקישור:
אוהב החי והצומח - דברים לזכרו של פרופסור היינריך מנדלסון.

מפתה לכתוב כאן על כך שגילה (1944) מין חדש של נחש, אותו הגדיר האס (1950) כצפעון שחור, על מציאתו המחודשת של העגולשון שחור הגרון או על המאבק להצלת הנשר ועזנית הנגב. תחת זאת, על מנת להתמקד בשמירת טבע, מצורף קישור למאמר שחיברו הוא וד"ר דוד מייקין (1989):

מצוקת עטלף הפירות

ARKive photo - Hula painted frog