פרסף הנגב

ישראל מהווה את גבול התפוצה הצפוני של המין, המצוי בצפון ומזרח אפריקה, ובדרום מערב אסיה. זהו מין הפרסף היחיד במשפחה הנצפה באזורים מדבריים מבודדים בישראל: הוא מצוי בערבה, בנגב ובמדבר יהודה. זהו מין שוכן מערות, שלרוב נצפים פרטים בודדים ממנו בפעילות. כיתר בני המשפחה, הוא רגיש מאוד להטרדה באתרי המשכן.

פרסף נגב (Rhinolophus clivosus)
פרסף נגב (Rhinolophus clivosus). שוכן מערות במדבר יהודה ובנגב    © אסף צוער

תדירות: 90 (44-104) kh
הקלטות והיסטוגרמות בדף פרסף נגב בספרית הקולות

קישורים:
פרסף נגב באתר Geoffroy's Horseshoe Bat -  IUCN