פרסף מצוי

פרסף מצוי הוא מין נדיר בישראל, אשר בדומה למיני הפרסף הבינוניים האחרים בחבל הים התיכוני, לא התאושש מהפגיעה באוכלוסיותיו ומצוי בסכנה: המין מוכר רק בכמה מערות בודדות בגליל העליון. מחוץ לישראל, מצבו טוב יותר: למין תפוצה רחבה מאוד והוא מרכיש מושבות עצומות שלו, אם כי ידועים מקומות נוספים בהם אוכלוסיותיו התמעטו כולל איטליה וסלובניה, שם ייתכן שנכחד.

תדירות הקול: 45 (43-48) kh

פרסף מצוי  בני שלמון ©  Blasius's Horseshoe Bat, Rhinolophus blasii