צבעוניים Papilionidae

במשפחה זו כ- 600 מינים שרובם חיים באיזורים הטרופיים. משפחה זו כוללת את הצבעונים והגדולים בפרפרי היום. לבוגרים שלשה זוגות רגליים מפותחות ובד"כ הם מעופפים מהירים. להרבה מהם זנב בקצה הכנף האחורית, ומכאן השם זנב סנונית. בחלק מהמינים הטרופיים ישנו פולימורפיזם (שונות בצבעי הכנפיים) והנקבות מופיעות במספר מופעים שונים, כשכל מופע מחקה בצבעו פרפר אחר שהוא, בד"כ, רעיל (תופעה הידועה בשם מימיקרי).
הביצה כדורית. הזחל להגנתו שולף מעורפו בלוטה בצורת "קרנייים" כתומות המדיפות ריח רע ("קרני מזלג"). בלוטה זו מפרישה, באופן תדיר, חומרים רעילים שנלקטו מהצמח בזמן האכילה ובכך נפטר הזחל מעודפי חומרים רעילים שבגופו. זחלים של מינים רבים מזכירים בצורתם ובצבעם הפרשות של ציפורים. הגולם, בד"כ, מטיפוס גלמי החגורה (קשור בחגורה לענף או לסלע). לעיתים הזחל מתגלם על הקרקע ללא חגורה.
בישראל, שמונה מינים.