צפעים במישור החוף ובנגב

מדיניות הרשויות בנושא ההתמודדות עם נחשים ביישובים כונתה כאן בעבר "מחדל", וכנראה שהגיעה השעה להודות שכינוי זה אינו הולם. סליחה.
המושג מחדל מתייחס לאי ביצוע של פעולה נדרשת, ואילו במקרה הזוחלים הרשויות דווקא פועלות במרץ על מנת לפגוע בסביבה.
הלוואי שבעלי התפקידים היו יושבים ונמנעים מפעולה. לו רק יחדלו לתפקד! 
בלב שלם היינו תומכים בממונים, לו היו אחדים מהם נסגרים בבית בחוסר מעש ושותקים (גם לא מקלידים). למרבה הצער, הם פעילים מאוד: מזה שנים שנחשים רבים נלכדים בהוראתם ביישובים ומשוחררים מחוצה להם, כמובן תוך גביית אגרות מלוכדים, תשלומים מאזרחים ופרסומים מגוחכים בהם משווקת האיוולת כשמירת טבע. כנראה שכמה מידידינו טרם הפנימו שכיום קשה יחסית להסתיר מהציבור מידע:
צפע הוא מין המשגשג בסביבות מיושבות, וצפעים מתרבים בהצלחה בערים הצפופות בישראל. המוני צפעים נצפים בחולות מישור החוף ובצפון הנגב: באתרים בהם לא היו ידועים בעבר. רבים מהם שוחררו (כנדרש) על ידי לוכדים לאחר שהורחקו מבתים פרטיים. צפעים רבים מומתים ביישובים ובמשקים חקלאיים בנגב ובשפלה, וניתן רק לשער עד כמה גדול היה הנזק הנגרם לסביבה הטבעית אם כולם אכן היו נלכדים ומשוחררים בשטחי בר, וכמה סבל מיותר נגרם לבעלי החיים.

לא מסובך: 

מין בר מתרבה ביישוב > לוכדים פרטים ומשחררים בשטח טבעי >> פגיעה בסביבה הטבעית

המדיניות האומללה הזו מהווה פגיעה קשה מאוד בסביבה הטבעית, ובעלת השלכות משמעותיות ביותר.

"טרמפיסט" נקרא לאחרונה פרט אשר נלכד במדרשת בן גוריון, אך גם אם נניח שאכן הגיע דרומה בטרמפ (זה לא הראשון), הרי שאין להתעלם מכך שפרטים רבים נצפים מחוץ לאזור התפוצה המוכר של המין. כמובן שעל מנת להתייחס למקרה הצפע בשדה בוקר כאל אנקדוטה עלינו גם להניח שזהו טרמפיסט בודד (?), שנסיבות הטרמפ לא יחזרו על עצמן (חזרו, חוזרות ויחזרו), ושגם אם כן - הרי שאין ביישוב את התנאים הדרושים להתבססות המין בו (יש). בוא נניח.

השתמשנו כאן בביטוי "בוא נניח" (פרפרזה לסרג'יו קונסטנצה) כדי לנסות ולהמחיש את האבסורדיות המוחלטת בה מטופל הנושא, אך בבקשה: לכידה ושחרור אינסוף צפעים בשטחים טבעיים, במשך שנים, גורמת לנזקים אדירים, וזה קצת פחות משעשע מסרטו של אסי דיין. 

נחש צפע
צפע מצויDaboia palaestinae. עין חרוד, 06/05/2014          © ברק דותן

Section: 
Section1