קבוצת וואטסאפ

אנחנו ממשיכים להרחיב את אפשרויות איסוף וניהול הנתונים!
מעתה ניתן להשתמש גם בקבוצת הוואטסאפ דיווחים ותצפיות מן השדה. על מנת להצטרף אלינו, יש להקיש על הקישור הבא: 

הצטרפות לקבוצה

אם ברצונך להשתמש בוואטסאפ שלא במסגרת קבוצה, הרי שניתן לשלוח הודעות אל קו התצפיות ודיווחים של העמותה. מידע הנשלח דרכו לא גלוי לעיני אנשים: הוא עובר את אותם תהליכי בקרה ומיון של הנתונים המתקבלים בערוצים נוספים במערכת. כיוון שכך, הוא לא מתפרסם באופן אוטומטי ולא בהכרח יופיע על גבי המפות הכלליות. 

וואטסאפ תצפיות בעלי חיים

Section: 
Section1