שיממון

"שיממון" הוא ידיעון אינטרנטי של עמותת מן השדה. כפי ששמו מרמז, מסוכמים בו עיקרי הממצאים המעניינים והמרתקים שנאספו במערכת במהלך השבועות שקדמו לפרסומו. שיממונים מופרחים מדי 1-4 חודשים. לא נשלחים מיילים בתדירות גבוהה יותר, בהנחה כי הדבר עשוי להטריד. מי שמעוניין להתעדכן לעתים תכופות יותר, יכול לעשות זאת באמצעות האתר.

לאחר תקופת יובש בריאה, יופרח במהלך השבוע הקרוב שיממון חדש לאוויר:. גם מי שאינו רשום כמדווח, יכול להיכלל ברשימת הנמענים: בבקשה להירשם באמצעות הקישור:

הצטרפות

מן השדה

שימו לב כי להבדיל מרשימת תפוצה נמעני השיממון אינם יכולים להשיב בדוא"ל לחברי הרשימה, כיוון שכתובותיהם נותרות חסויות. השיממון אינו נועד לשמש כבמה לדיונים (לשם כך פועלות קבוצות הפייסבוק וכן הפורום), אלא לסייע במעקב אחר התעדכנות המערכת.

Section: 
Section5