שפיראים Odonata

שמות השפיראים בעברית: על פי מילון שפיראים באתר האקדמיה ללשון. 
כל התצפיות מתעדכנות במפות האישיות, איך לדווח? וואטסאפאפליקציה, או טופס  באתר: כל הדרכים כשרות!

שפיריות Anispotera

שפריריות Zygoptera

שביביתיים Lestidae תכשיטיים Calopterygidae 
שביביתיים Lestidae
צעיפיתיים Epallagidae נוצניתיים Platycnemididae 
רמחיתיים Coenagrionidae  
 

שפיריות
שומרניים AESHNIDAE מלקחיתיים Gomphidae
טיסנתיים Libellulidae   
 
שביביתיים Lestidae    
שביבית דו-גונית Lestes barbarus

שביבית מלחות Lestes macrostigma

שביבית עדינה Lestes virens רשפית פלגים Chalcolestes parvidens
גיצית ארודה Sympecma fusca  
תכשיטיים Calopterygidae  
תכשיטית שקופה Calopteryx hyalina תכשיטית זוהרת Calopteryx syriaca
צעיפיתיים Epallagidae  
צעיפית מזרחית Epallage fatime  
נוצניתיים Platycnemididae  
נוצנית שטוחת רגל Platycnemis dealbata נוצנית צרת רגל Platycnemis kervillei
רמחיתיים Coenagrionidae  
שלחית זעירה Agriocnemis sania חרבית סמוקה Ceriagrion georgifreyi
רומחית חיננית Coenagrion scitulum רומחית סורית Coenagrion syriacum
דקרית תכלת Erythromma lindenii דקרית אדומת עין Erythromma viridulum
חיצית הדורה Ischnura elegans חיצית ערוצים Ischnura evansi
חיצית נאות מדבר Ischnura fountaineae חיצית שונת-כתמים Ischnura pumilio
חיצית בריכות Ischnura senegalensis חניתית אדומת מצח Pseudagrion sublacteum
חניתית ארץ ישראלית Pseudagrion syriacum חניתית היאור Pseudagrion torridum
שומרנייםAeshnidae   
שומרן חלודי Aeshna isoceles סיירן קיסרי Anax imperator
שומרן פסיפסי Aeshna mixta סיירן נסיכי Anax parthenope
סיירן נודד Anax ephippiger משקיפן נחלים Caliaeschna microstigma
סיירן מפואר Anax immaculifrons  
מלקחיתיים  GOMPHIDAE    
מלקחית נהרות Gomphus davidi  מיצבטית משויישת Onychogomphus lefebvrei
קרדומית דקת גזרה Lindenia tetraphylla מיצבטית חדת שן Onychogomphus macrodon
מיצבטית גלונית Onychogomphus flexuosus מלקטית ירקרקה Paragomphus genei 
טיסנתיים Libellulidae   
נחתנית כהת כנף Brachythemis fuscopalliata ריחופית אגמים Orthetrum trinacria
נחתנית דרכים Brachythemis impartita גלשונית נוודת Pantala flavescens
דלגנית אדומה Crocothemis erythraea נפנפנית ססגונית Rhyothemis semihyalina
דלגנית זוטית Crocothemis sanguinolenta נסקנית ערפילית Selysiothemis nigra
דלגנית אסייתית Crocothemis servilia  עפיפונית משוטטת Sympetrum fonscolombii
מצנחית שחורה Diplacodes lefebvrii  עפיפונית כתומה Sympetrum meridionale
טיסנית רחבת גוף Libellula depressa   עפיפונית אדמונית Sympetrum sanguineum
טיסנית נאה Libellula pontica עפיפונית סיני Sympetrum Sinaiticum
ריחופית עבת בטן Orthetrum brunneum עפיפונית צהובת פסים Sympetrum striolatum
ריחופית כחולה Orthetrum chrysostigma גיחנית ארגמן Trithemis annulata
ריחופית קנים Orthetrum coerulescens גיחנית מעורקת Trithemis arteriosa
ריחופית מדברית Orthetrum ransonneti  גיחנית אינדגו Trithemis festiva
ריחופית חרוזה Orthetrum sabina זנקנית טלואה Urothemis edwardsii 
ריחופית שחורת קצה* Orthetrum cancellatum דאונית אשדים Zygomyx torridus
ריחופית קטנה Orthetrum taeniolatum