תצפיות זוחלים, 03/05/2019

תצפיות זוחלים אחרונות אשר עודכנו במערכת (בסדר כרונולוגי):
 

תלום קשקשים מצוי Malpolon monspessulanus
זיקית מובהקתChamaeleo chamaeleon
צב ביצות Mauremys rivulata
שממית בתים (Hemidactylus turcicus)
חרדון מצוי (Laudakia stellio)

צב יבשה מצוי, Testudo graeca
צב יבשה מצויTestudo graeca. רחובות, 03/05/2019       © מן השדה

קמטן (Pseudopus apodus)
זעמן מטבעות (Hemorrhois nummifer
צפעון שחור (Atractaspis engaddensis
צפע מצוי (Daboia palaestinae)
המין מתרבה בהצלחה רבה בתחומי יישובים ונצפה לעתים תכופות.

צב יבשה מצוי (Testudo graeca)
צבי יבשה מתרבים בהצלחה בתחומי מושבים בשפלה, המין נצפה לעתים קרובות.

חרדון מצוי (Stellagama stellio)
חרדון מצוי (Stellagama stellio). אזור נחל בצת, 30/04/2019.  משה קלוקובסקי ©
 

 

 

Section: 
Section1