תצפיות יונקים מן השדה, 19/07/22

דיווחים ותצפיות מתקבלים במערכת באופן שוטף. במהלך הימים האחרונים דווחו תצפיות במינים הבאים:

אוכלי חרקים
קיפוד חולות  auratus Hemiechinus 
קיפוד מדבר  Paraechinus aethiopicus 
קיפוד מצוי  Erinaceus europaeus  

מכרסמים
יערון גדול   Apodemus mystacinus
חולדה מצויה     Rattus rattus
חולדת חוף Rattus norvegicus   
עכבר מצוי  Mus musculus
גרביל החוף   Gerbillus andersoni
מריון מצוי   Meriones tristrami 
פסמון  o besusPsammomys
חולד ב.מ  Spalax sp

מכפילי פרסה 
חזיר בר Sus scrofa  
יעל נובי  Capra nubiana
צבי מדבר Gazella dorcas
צבי מצוי Gazella gazelle

ארנבאים
ארנבת מצויה capensis Lepus 

עטלפים
עד שתושלם סקירת הממצאים, נציין רק שלושה מבין המינים אשר זוהו לאחרונה
עטלף פירות מצוי aegyptiacus Rousettus 
יזנוב גדול   Rhinopoma microphyllum
יזנוב קטן Rhinopoma hardwickeii 

עטלפון לבן שוליים, Pipistrellus kuhlii
עטלפון לבן שולייםPipistrellus kuhlii - מהשכיחים שבעטלפי הארץ. פרט נמצא מת בשדה בוקר, 17/07/22    © AmitayNov

Section: 
Section1