תצפיות עטלפים, 05/04/2017

במהלך הערב נצפו והוקלטו עטלפונים לבני שוליים במערב העיר רחובות. בגלאי שהוצב במקום למשך הלילה, נקלטו קריאות עטלפונים רבות. כצפוי, בתצוגה גרפית של הקריאות נראה מגוון רחב מאוד של צורות. עם זאת, בהתחשב בעובדה שהגלאי הוצב בנקודה קבועה, האם ייתכן כי הקריאות שייכות גם למין עטלף חרקים אחר? מצורפית שלושה תצלומי מסך, המאפשרים להתרשם מממגוון הקריאות.

עטלפון
קולות עטלף 1

עטלפון
קולות עטלף 2

הקלטת עטלף
קולות עטלף 3

Section: 
Section3