תצפיות, 01/01/18

סיכום 2017 טרם פורסם, אך לבינתיים נזכיר כמה מתצפיות היונקים אשר נוספו למערכת במהלך השבוע שחלף:
קיפוד חולות (Hemiechinus auritus)
קיפוד מדבר  (Paraechinus aethiopicus)
קיפוד מצוי (Erinaceus europaeus)
חולדה מצויה  (Rattus rattus)
חולדת חוף  (Rattus norvegicus)
עכבר מצוי (Mus musculus)
חולד (Spalax sp)
נוטריה (Myocastor coypus)
צבי מצוי (Gazella gazella)
שועל מצוי (Vulpes vulpes)

כמו כן, נבקש להמשיך ולשלוח דיווחי תצפיות בצב יבשה מצוי (Testudo graeca). מצורפת תמונת צב יבשה מדיווח תצפית באזור מבוא דותן (נעם שגב). התקבלו דיווחים נוספים ממרכז הארץ, אזור השפלה ועוד.

צב יבשה מצוי, Testudo graeca
צב יבשה מצוי, Testudo graeca. מבוא דותן, 21/12/2017       © נעם שגב

Section: 
Section5