כחליל הגליל

פרפר קטן הנפוץ בצפון המזרח התיכון, מטורקיה ועד צפון עירק ואירן. בישראל הוא נפוץ בשני מוקדים בלבד, האחד בהר מירון והשני בחדרה, בחדשים מאי (חדרה) ויוני (מירון). מוטת כנפיו כ- 30 מ"מ. מקים דור אחד בשנה. זהו מין מקומי הנצפה, בעיקר, באזור הפונדקאים.
הנקבה מטילה את ביציה על שיחים ועצים, בסמוך לקיני נמלים מן הסוג לבובית. הביצה לבנה וצורתה אופיינית לביצי הכחלילים (חצי כדור ומרושתת).
מן הביצה בוקע זחל בצבע ארגמן וראשו סגול כהה. הזחל מפריש נוזל מתוק מבלוטות בגופו. נוזל זה הוא מעדן לנמלים. אורח חיי הזחל והגולם ויחסי הגומלין בין הנמלים לזחלים עדיין לוט בערפל. בימים אלו נערך מחקר על אורח חייו. מגילויים ראשוניים נמצא שנמלת הלבובית מובילה את הזחלים לקן, שומרת ומאכילה אותם והזחלים תלויים בה, כמעט באופן מוחלט.

כחליל הגליל Apharitis cilisae
כחליל הגליל Apharitis cilisae                                               © עוז בן יהודה