כחליל הקרקש

פרפר קטן הנפוץ במדבריות מזרח הים-התיכון בקרבת הפונדקאי – קרקש צהוב. בישראל הוא נפוץ בנגב הדרומי, בחדשים פברואר עד אפריל. מוטת כנפיו כ- 35 מ"מ. מקים דור אחד בשנה. זהו מין מקומי הנצפה, בקרבת הפונדקאים.
הנקבה מטילה את ביציה על הפרחים ועל הגביע של הקרקש הצהוב.
מן הביצה בוקע זחל בצבע קרם וראש שחור והוא בעל שערות קטנות ועדינות. בהגיעו לגודל של כ- 20 מ"מ הוא מתגלם בתוך האדמה. בהעדר מזון ישנה קניבליות בין הזחלים. משך ההתפתחות מרגע הטלת הביצים ועד להתגלמות הוא כשלשה שבועות.
הגולם חום בהיר ואורכו כ- 12 מ"מ. הוא עובר דיאפאוזה עד לאביב הבא.

כחליל הקרקש  Iolana alfierii

כחליל הקרקש  Iolana alfierii                                                                     © ליאור אלמגור