כחליל נקוד

פרפר קטן הנפוץ רק מיוון ועד לאירן במזרח וישראל בדרום. בישראל הוא מעופף רק בחרמון. מופיע בסוף האביב ובקיץ, בחדשים יוני עד ספטמבר. מוטת כנפיו כ- 22 מ"מ. מקים דור אחד בשנה.
אין מידע על גלגול הפרפר. בטורקיה ויוון צפו בהטלות על החדעד, צמח ממשפחת העפרתיים, המצוי גם בחרמון.

כחליל נקוד   Turanana panagaea

כחליל נקוד   Turanana panagaea                                                                    © אורי קלוקר