Anabat Walkabout

השימוש באמצעים טכנולוגיים שונים משפיע על אופן ניהול המידע במערכת. בעמותה משתדלים לפתח ולהשתמש באמצעים ושיטות אשר נגישים לקהל הרחב, על מנת לתת ביטוי לערך שיש במידע ממקור ציבורי. לנגישות מדדים שונים, אותם סקרנו כאן.

גלאים עטלפים אנאבט Anabat Walkabout
גלאי עטלפים אנאבט Anabat Walkabout: פרטים נוספים ורכישה באתר NHBS

בעבר, גלאי עטלפים יקר אשר דורש מיומנות מיוחדת על מנת לנתח את הממצאים שהוא מפיק, לא נחשב כנגיש לציבור הרחב. ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום התקשורת, שיטות ייצור של רכיבי אלקטרוניקה ועוד, הביאו לכך שאותו מכשיר הפך לנגיש יותר. אכן, גלאי עטלפים הפך במהרה לאחד מבין האמצעים הבולטים בהקשר לממצאים זואולוגים:
מספר מיני העטלפים המוכרים לנו במרכז הארץ שילש את עצמו תוך שנים בודדות. פיתוח תחום הניטור האקוסטי בעמותה התמקד בשימוש בגלאים פשוטים וזולים, במטרה לנצל את ריבוי המכשירים אשר יהיו פזורים במרחב על מנת ללמוד על תנועה של מינים חברתיים, לאתר מקומות משכן ועוד. במהרה התברר כי בשל ריבוי המינים המצויים ביישובים, אף במרכז הארץ, עלינו להשתמש גם בגלאים מתקדמים ואוגרי נתונים. אלו מאפשרים לבחון את הזיהויים לאחר התצפית בעזרת תוכנות מחשב ואנשי מקצוע. במקביל,  הרי שבניית מאגר מידע ישמש אמצעי עזר לתצפיות עתידיות. אנו ממשיכים בהשאלת גלאי עטלפים מדגמים שונים למשתמש המערכת, במטרה לעודד את השימוש בהם: מי שרוצה להתנסות בשימוש בגלאי - בבקשה לפנות אלינו, נשמח לעזור.

מבין המכשולים לשימוש נרחב בגלאים מתקדמים בקרב הציבור, בולטת עלותם הגבוהה. הדגם הבא הוא אומנם מבין היקרים שבדגמים הנישאים, אך קשה להתעלם מנוכחותו במרחב:
Anabat Walkabout.

גלאי עטלפים אנאבט Anabat Walkabout
גלאי עטלפים אנאבט Anabat Walkabout: פרטים נוספים ורכישה באתר NHBS

מעבר לאיכות ההקלטות, השימוש ברשתות התקשורת להעברת נתונים וה-GPS המובנה, הרי שלשימוש בגלאי ערך נוסף בתצפית בשדה: הספקטוגרמה המוצגת על גבי הצג והאפשרות להקשיב לקולות בהקלטות בשדה, מוסיפה עניין רב.


עטלפון לבן שוליים Pipistrellus kuhlii: הוקלט באמצעות Anabat Walkabout

בתצלום המצורף: קולות אשמן קטן ואשף מצוי, אשר הוקלטו באמצעות Anabat Walkabout


קריאות אשף מצוי (Tadarida teniotis) ואשמן קטן (Taphozous perporatus)
 

הגלאי מתאים ומותאם לנשיאה בשטח (מארז מוקשח) ולתצפית בשדה (GPS מובנה מאפשר לתעד את מסלול ההליכה / נקודת התצפית). ניתן להאזין לקולות בשיטה נבחרת:
HD/TE/FD/pitch shift
ובמקביל לשמור את המידע נשמר בכרטיס זיכרון (SD).

Section: 
Section8