Bats of the world

עטלפי העולם - ספר חדש! 
בקרוב (19/04/2019) צפוי להתפרסם מדריך מצולם ובו סקירה כללית של מיני העטלפים בעולם. בהזדמנות זו, נזכיר כי קיימים מדריכים הסוקרים את עטלפי האזור ויכולים לסייע גם בהגדרה וזיהוי מינים בשדה:
Bats of Britain, Europe and Northwest Africa
מדריך הכולל סקירה מקיפה של 51 המינים המוכרים באירופה ובצפון מערב אפריקה (מידע נוסף)
Bats of Britain and Europe
במדריך מידע מפורט בנושאי אתרי משכן של עטלפים, איתור עטלפים וזיהוי עטלפים. יש לציין כי המידע בנושא זיהוי המינים על פי קולותיהם הוא חלקי מאוד, כך שלמעשה לצורך זיהוי בשדה השימוש בו מוגבל (מידע נוסף).
British Bat Calls
A Guide to Species Identification' By Jon Russ (מידע נוסף)

Bats: An illustrated guide to all species by Marianne Taylor
Bats: An illustrated guide to all species by Marianne Taylor

לפרטים נוספים והזמנה מוקדמת: 
Amazon.com Bats: An illustrated guide to all species by Marianne Taylor
NHBS About this book


An illustrated guide to all Bat species

Section: 
Section1