micro trio

בקרוב יתווספו לרשימת הגלאים המוצגים באתר מספר דגמים חדשים, בהם ה-micro trio ("השלישיה הקטנה").

גלאי עטלפים

מדריכים מפורטים לגבי השימוש בגלאים נמצאים בכתיבה, מיד לאחר שיושלמו הם יוצעו לרכישה באתר. בינתיים נאמר רק שההתרשמות הראשונית מהם, לאחר שני לילות ראשונים של התנסות: מצוינת.