תצפית

שם המין species: 
ה', 21/01/2016 - 01:00
מס. הפרטים Specimens: 
2
No. of Specimens: 
1
תיאור חופשי Description: 
נצפו שני פרטים בוגרים במרחק כמה עשרות מטרים. בשטח פתוח בלב העיר.