זיהוי כסופי

דיווח שהתקבל היום מאזור רמלה: עכביש מהסוג כסופי Argiope sp. ניתן לזהות את המין?

עכביש כסופי
עכביש מהסוג כסופי Argiope sp

עכביש כסופי
עכביש מהסוג כסופי Argiope sp


 

Section: 
Section3