לאן נעלמה גירית הדבש?

מצורף קישור לכתבתו של יגאל מוסקו בנושא גירית הדבש בישראל, אשר שודרה בערב 20/04/18. בקרוב נתייחס בפירוט לכמה אמירות הנשמעות בה, בינתיים - מומלץ מאוד לצפות. בפרק זמן של כ-18 דק' בסך הכל, הצליח י. מוסקו לתמצת ולסכם כמה מהפערים והכשלים הגדולים ביותר בנושא ניטור סביבתי ושמירת טבע בישראל: מעולה.

א.ו

Section: 
Section3